Image
strøm nettleie
Image
strømforbruk
Strøm og nettleie

Strøm og nettleie

Under ser du spørsmål og svar angående strøm og nettleie

Hva består regningen min av?

Spotpris: Spotpris er prisen vi som strømleverandør kjøper strømmen for på kraftbørsen (Nord Pool). Du som kunde betaler det samme for strømmen din som det vi kjøper den inn for. Denne prisen kan variere fra time til time. Spotprisen multipliseres med forbruk (kWh) og det er summen av dette som er spotprisen du får på din faktura. (Forbruk x spotpris = Spotpris på faktura). I tillegg betaler du et påslag på kun 1 øre per kWh.

Månedspris: Månedsbeløpet på kun 39 kr, som er garantert i 12 måneder, går til å dekke de tjenestene og strømproduktene vi leverer til våre kunder. Denne prisen er fast uavhengig av forbruk.

Sum å betale: Spotpris + månedspris = Sum å betale

Hva er spotpris?

Spotpris er prisen vi som strømleverandør kjøper strømmen for på kraftbørsen. Regningen din vil bestemmes av prisen som settes på kraftbørsen. Med denne avtalen betaler du prisen på kraftbørsen time for time, som igjen multipliseres med ditt faktiske forbruk. Et påslag per kilowattime og/eller en fast månedlig sum er vanlig å betale i tillegg. Denne avtalen er anbefalt av Forbrukerrådet, da dette er den billigste avtalen over tid.

Hva er påslag?

Påslag er et pristillegg som noen kraftleverandører tar i tillegg til spotprisen. Hos Circle K er detet påsplag på 1 øre per kWh. Påslaget vises i øre/kWh og multipliseres med ditt strømforbruk.

Hva er elsertifikat?

Elsertifikater er en avgift som alle strømselskaper er pålagt å kreve inn på vegne av myndighetene. Støtteordningen skal bidra til økt produksjon av fornybar strøm.

Forskjell på strøm og nettleie?

Kort forklart så er nettleie det du betaler for å få transportert strømmen til der du er, hvem som eier og fakturer for strømnettet avhenger av hvor du bor. Strømmen du bruker blir målt i kWh og faktureres ut fra hvor mye strøm du bruker i måneden, dette er det du blir fakturert for når du mottar regning fra Circle K Strøm. Du kan endre strømleverandør, men ikke nettleverandør.

Nettleie kommer direkte fra ditt lokale nettselskap, altså de som transporterer strømmen frem til boligen eller leiligheten din. Du kan på fakturaen fra Circle K Strøm se hvem som eier strømnettet/netteier der du bor.

Strømmen er borte, hvem kontakter jeg?

Hvis du opplever at strømmen er borte/brudd på strømnettet så kan du kontakte de som har ansvaret for strømnettet (netteier) der du er. Navn på netteier finn du på baksiden av vår faktura under «Netteier».