Circle Ks personvernerklæring for strøm

 (Gjeldende fra 01.05.21) 

1. Innledning  

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Circle K behandler dine personopplysninger og hvilke data som vil behandles, når du kjøper strøm hos oss. 

 

2. Når behandler vi personopplysninger? 

Vi behandler opplysninger om deg i følgende tilfeller: 

 • For å behandle bestillinger, levere tjenester og kundeservice og følge opp avtaler.  
 • For å oppfylle lovpålagte krav, f.eks. lagring iht. regnskapslovgivningen. Dataene vil deretter aggregeres. 
 • Dersom du har gitt samtykke til at vi kan behandle opplysninger om deg, f.eks. gjennom fordelsprogrammet EXTRA. Et slikt samtykke kan når som helt trekkes tilbake. 
 • Når vi har berettiget interesse for behandlingen, f.eks. ved kredittsjekk og analyse.  
 • Vi ønsker dine synspunkter for å kunne forbedre tjenestene våre og du kan derfor bli kontaktet for markedsundersøkelser. 

 

3. Hvilke opplysninger behandles? 

Følgende personopplysninger vil bli behandlet: 

 • Navn, adresse, telefonnummer og epost adresse  
 • Fødselsnummer   
 • Kredittverdighet 
 • Fakturainformasjon og transaksjonsdata 
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, for eksempel målt strømforbruk  
 • Informasjon som du legger igjen når du besøker vår nettside og eller bruker våre tjenester. Se informasjon om informasjonskapsler her
 • Skriftlig og muntlig korrespondanse mellom deg og kundesenter 

 

4. Hvordan samler vi inn opplysninger om deg? 

Informasjon innhentes fra: 

 • Deg når du bestiller eller bruker våre tjenester 
 • Tredjeparter som ELHUB, DSF og adresseregistre-leverandører  
 • Tredjeparter som foretar kredittvurderinger 
 • Selskaper i Circle K gruppen 

 

5. Formålet med behandling av personopplysningene 

Personopplysningene vil behandles for å oppfylle følgende formål: 

 • Bestilling, levering og oppfølging av avtalte tjenester 
 • Kundeservice/brukerstøtte 
 • Utføre kredittvurderinger 
 • Anonymisere personopplysninger for analyser og tester  
 • Utvikle og teste tjenestene 
 • Gi informasjon/tilbud om våre produkter og tjenester, for eksempel i tilknytning til EXTRA 

 

6. Beskyttelse av dine personopplysninger og respekt for personvernet 

Circle K vil alltid sikre at vi har relevant juridisk grunnlag for å samle inn, bruke eller utlevere personopplysninger om deg og vil aldri selge dine data. Circle K vil overholde de sikkerhets- og konfidensialitetskrav som relevant lovgivning og bransjestandarder stiller til behandling av kunders data, inkludert, men ikke begrenset til, PCI DSS og GDPR.  

Circle K deler personopplysningene som samles inn gjennom strømtjenesten med nødvendige partnere, for å administrere din konto og for å kunne tilby deg denne tjenesten. Vi påser at overføring av opplysninger kun skjer når mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene. Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi databehandleravtaler. 

 

7. Hvem deler vi opplysningene med? 

 • Andre selskaper i Circle K-gruppen.  
 • Underleverandører. 
 • Kredittsjekk- og om nødvendig, innkrevingsselskaper. 
 • Offentlige myndigheter med hjemmel til å anmode utlevering.  

 

8. Hvor lenge behandler vi opplysninger om deg? 

Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er forpliktet til å lagre opplysningene. 

 

9. Dine rettigheter 

 • Informasjon: Denne personvernerklæringen informerer deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger når du kjøper strøm hos oss. Ytterligere informasjon finner du også på nettsiden circlek.no. 
 • Innsyn: Du kan be om en oversikt/kopi over opplysningene vi behandler om deg. Dette gjøres ved å registrere en forespørsel om innsyn i Circle K ID. Det meste av denne informasjonen finner du ved å logge deg inn på Circle K ID portalen og Min Side.  
 • Retting: Du kan be om at vi korrigerer feil i personopplysningene dine. Du kan også selv, med noen unntak, korrigere  personopplysningene under kontodetaljer i din profil i Circle K ID. 
 • Sletting: Du kan be om sletting av dine personopplysninger når tjenesten er avsluttet.  

 

Du kan utøve dine rettigheter, herunder retten til å protestere og stille spørsmål, ved å kontakte Circle K Strøm på strom@circlek.no, telefonnummer 22962400 eller postadresse; Circle K Norge AS, Postboks 1176, 0107 Oslo. Henvendelser om tilgang til personopplysninger, spesifikke spørsmål om dataanalyse eller tilsvarende eller andre spørsmål som krever utvidet tilgang, må sendes skriftlig.  

 

10. Endringer 

Erklæringen vil jevnlig gjennomgås og endres ved behov. Du vil bli varslet direkte med 30 dagers varsel om endringene er av vesentlig betydning. 

 

11. Klagebehandling

Har du fått avslag på en klage vedrørende behandling av personopplysninger om deg, kan du klage til Datatilsynet.