Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler på circlek.no. Les mer om informasjonskapsler på circlek.no.

Ok
Tilhengerutleie
Betingelser

Betingelser tilhengerutleie - Circle K

Generelle betingelser for leie av Circle K-tilhengere

 1. 1 – UTSTYRETS BRUK
  Leieutstyret kan bare benyttes av kunden eller for dennes regning. For bruk utenom Norden kreves utleiers samtykke. Kunden er ansvarlig for at gjeldende bestemmelser vedrørende leieutstyr og bruk blir overholdt, også gjeldende parkeringsbestemmelser. Kunden svarer for og betaler eventuelle bøter eller avgifter for parkeringsforseelser eller bruk for øvrig. Videre er kunden ansvarlig for at førerkortet er gyldig for det leide utstyret og at totalvekt for bil og utstyr overholdes. Likeledes skal kunden forsikre seg om at bilen er lovmessig forsikret til kjøring med leieutstyret.


  2 – STELL AV UTSTYRET
  Kunden skal passe godt på utstyret. Kunden er ansvarlig for forsettlig skade eller skade som skyldes skjødesløshet.


  3 – BESIKTIGELSE
  Utleier har rett til å besiktige leieutstyret i leieperioden dersom han har skjellig grunn til å anta at eierforholdet settes i fare eller at det foreligger en verdiforringelse utover det som følger av normal bruk.


  4 – FORSIKRING
  Uavhengig av skyld er leieren økonomisk ansvarlig for skader påført tilhengeren i leieperioden, begrenset oppad til egenandel kr. 5.000,-.
  I den grad tredjemann dekker skadene ovenfor utleieren, vil utleieren refundere leieren tilsvarende.
  Kunden kan mot en premie på kr. 100,- pr. påbegynt døgn redusere egenandelen til kr. 1.000,-.
  Tegnet egenandelsforsikring løser ikke leietaker fra ansvar for reparasjonskostnader for skader som skyldes skjødesløshet eller slurv, f. eks. at støttehjul/ -ben ikke er felt opp.


  5 – TILBAKELEVERING AV LEIEUTSTYRET
  Leieutstyret skal tilbakeleveres på samme sted som det ble avhentet med mindre noe annet er avtalt. Dersom leieutstyret blir tilbakelevert senere enn avtalt tidspunkt uten utleiers samtykke, har utleier rett til å kreve godtgjørelse og eventuelt erstatning for utleiers ulempe. 

Lukk

Endre språk

Open VA