Hva påvirker elbilens ladehastighet?

Hva påvirker elbilens ladehastighet?

Dette er et spørsmål vi ofte får og som mange lurer på, men som ikke alltid er like lett å svare på.

Det er mange faktorer som spiller inn på ladehastigheten, blant annet hvilken størrelse det er på batteriet i din elbil, kapasitet på ladestasjonen, hvor mye strøm ladestasjonen kan levere og hvor mye strøm elbilen kan ta imot.

Her forklarer vi de viktigste faktorene som påvirker hvor lang tid det tar å lade din elbil.

Størrelse på batteriet i elbilen

Størrelsen på batteriet eller «tanken» på din elbil måles i kWt (kilowatt-timer, også benevnt kWh). Istedenfor 50 liter kan vi si at du har en 50 kWt «tank» på din bil. Jo større «tank», jo lengre tar det å lade. Fyller du bare «halv tank» så tar dette naturligvis kortere tid enn «full tank». Den generasjon av elbiler som kom på markedet frem til 2019, hadde typisk batteristørrelser på 20-50 kWt. Tesla har levert biler med større batteri, typisk 70-100 kWt. De modellene vi ser i dag og som kommer på markedet det neste året, har typisk noe større batteri i området 50-90 kWt.

Batteriets maksimale ladehastighet

Ladehastighet måles i kW (kilowatt). Denne angir hvor mange kWt som kan leveres per time. Hvis en lader leverer 50 kWt på én time, så er gjennomsnittlig ladehastighet 50 kW.

Hver biltype og modell har en maksimal ladehastighet. Denne er bestemt av de respektive bilfabrikantene, ut fra hvilken batteriteknologi de bruker. Alle elbiler er utstyrt med et eget system for styring av ladesesjonene, slik at ladingen går riktig for seg og ikke ødelegger batteriet. Bilens styringssystem bestemmer altså hvor mye strøm som til enhver tid skal overføres fra laderen til elbilen/batteriet, og vil sikre at batteriet aldri lades med høyere ladehastighet enn den maksimalt tillatte effekten.

Ladehastigheten påvirkes av batteriet i elbilen

Fyllingsgraden på batteriet

En annen faktor som påvirker ladehastigheten betydelig er fyllingsgraden på batteriet, altså hvor «full tanken er». Ofte brukes den engelske forkortelse SoC (State-of-Charge ) om fyllingsgraden. Denne måles fra 0-100% og kan leses av i bilens app/dashboard/skjerm. Her er det igjen bilens styringssystem som bestemmer hvilken ladehastighet bilen aksepterer på forskjellige fyllingsgrader. Dette gjøres for ikke å ødelegge batteriet, blant annet ved å unngå overoppheting. Det vanlige er at ladehastigheten er lav når batterifyllingen er lav (0-30%) og når batterifyllingen er høy (70-100%), mens man gjerne oppnår maksimal ladehastighet i området mellom dette, eller for deler av dette området.

Temperaturen på batteriet i elbilen

Batteriets temperatur er også en faktor som påvirker ladehastigheten. Årsaken til dette er at de kjemiske reaksjonene i batteriet går tregere ved lave temperaturer. Elektronene som flytter strømmen beveger seg saktere, og dette merker elbilisten gjennom tregere lading og mindre kapasitet på batteriet. Om vinteren tar det altså lengre tid å lade batteriet, samtidig som et fulladet batteri rekker til færre kilometer. Ifølge Norsk Elbilforening kan lading i 10-20 kuldegrader ta 3-6 ganger så lang tid som ved 10 plussgrader. Et elbilbatteri har optimal driftstemperatur mellom 25-35 grader. Bilens styringssystem regulerer automatisk ladehastigheten for å ta hensyn til batteriets temperatur.

Lading hjemme vs på hurtiglader påvirker ladehastigheten

Lading hjemme vs hurtiglading

De faktorer som er beskrevet over er først og fremst gjeldende ved hurtiglading. Det er da man presser batteriet til det ytterste. Ved hjemmelading skjer ladingen mye saktere og mer skånsomt for batteriet. Selvsagt vil batteriets størrelse påvirke ladetiden uansett hvordan du lader, og også batteriets temperatur vil ha innvirkning også ved hjemmelading, men i mindre grad siden ladingen foregår over lang tid.

Lading hjemme

I alle elbiler finner man en omformer (ombordlader). Ved bruk av den lille ladepluggen (Type 2 eller Type 1) på ladestasjonen hjemme, eller på offentlige sakteladere, vil strømmen gå gjennom omformeren på vei til batteriet. Jobben til omformeren er å gjøre om strømmen fra vekselstrøm (AC), som leveres fra strømnettet, til likestrøm (DC) som batteriet bruker. Omformeren har en maksimal kapasitet som kan begrense ladehastigheten. I dag finnes biler med omformere som leverer alt fra 3,6 kW til 22 kW, men de fleste elbiler i dag har omformere som leverer maksimalt 7,4 kW eller 11 kW. Sjekk instruksjonsboken for å finne ut hvilken maksimal ladehastighet din bil har ved hjemmelading. Husk at type ladekabel og tilgjengelig strøm fra sikringsskapet også kan påvirke ladehastigheten.

Som en tommelfingerregel kan man si at man får 5 km kjørelengde for hver kWt. Har du en ombordlader som kan levere 10 kW vil du altså kunne lade opp til 50 km per time.

Les mer om hvor raskt du kan lade bilen hjemme.

Lading på hurtigladere

Ved lading på hurtigladere/lynladere er strømmen som tilføres elbilen allerede i den formen som batteriet trenger (likestrøm, DC) og man kan enkelt forklart unngå omformeren i bilen ved bruk av den største ladepluggen (CCS eller Chademo). Strømmen kan dermed tilføres batteriet med større ladehastighet, og kalles derfor «hurtiglading». Slik hurtiglading er typisk med ladehastighet fra 40-100 kW, mens lading over 100 kW ofte omtales som «lynlading». Jo «større» lader jo høyere ladehastighet kan oppnås, men aldri mer enn bilens maksimale ladehastighet.

En hurtiglader som leverer 100 kW tilsvarer omtrent 500 km ladet i timen (5 * 100). Men husk, i virkeligheten er det også andre faktorer som spiller inn på hvilken ladehastighet man faktisk får.

Elbiler som kom på markedet frem til 2019, har hatt typisk maksimal ladehastighet rundt 30-50 kW. Tesla har tilbudt høyere maksimal ladefart i størrelsesorden 100-140 kW. De nye elbilmodellene vi ser i dag og som kommer på markedet det neste året, har typisk høyere ladehastighet i størrelsesorden 100-150 kW. Tesla Model 3 kan lade opp mot 250 kW (teoretisk) og Porsche Tycan opp mot 300 kW (teoretisk).

Se også vår oversikt over Circle K sine ladestasjoner og hurtigladere.

Om du ønsker å lære mer om lading finner du flere av våre artikler her.

Relaterte nyheter

Les alle nyheter