Eie eller leie - hvilken ladeløsning bør boligselskapet velge?

Eie eller leie - hvilken ladeløsning bør boligselskapet velge?

Boligselskaper som ønsker å tilrettelegge for elbillading for sine beboere kan velge mellom to ladeløsninger - eie eller leie. Førstnevnte vil si at boligselskapet selv eier ladeanlegget. Sistnevnte betyr at boligselskapet leie ladeinfrastruktur, og at beboerne deretter kan velge om de ønsker å kjøpe eller leie ladeboksen fra leverandøren. I denne artikkelen sammenligner vi de to ladeløsningene, slik at deres boligselskap kan ta riktig beslutning for ditt borettslag eller sameie.

Investering av eget ladeanlegg

En eie-løsning betyr at boligselskapet kjøper og eier sitt eget ladeanlegg. Dette vil si at boligselskapet eier de delene som settes opp for fellesskapet, inkludert sikringer i hovedtavle, koblingsbokser, nettverksutstyr, med mer. Les mer om infrastruktur for elbillading her.

Dersom man velger denne løsningen er det i flere kommuner og fylkeskommuner mulig å søke om støtte for etablering av infrastruktur i borettslag og sameier. Se vår oversikt over tilskudd og støtteordninger for boligselskap.

Det er vanlig at beboere som ønsker lading enten kjøper eller leier en ladeboks fra ladeleverandøren som deretter blir montert på parkeringsplassen.

Leie fra ladeleverandør

I slutten av februar 2021 kom Kommunal- og moderniseringsdepartmentet med en lovtolkning relatert til Burettslagslova § 5-11 & eierseksjonloven §25a. Begge paragrafene regulerer laderetten for beboere med disse boformene.

Lovtolkningen fra departementet er generell og omhandler ikke enkeltselskaper, men lovtolkningen viser til hovedregelen om at kostnadene for en ladeinfrastruktur skal fordeles på fellesskapet.

I tråd med dette skal altså en leie-løsning fordele kostnaden for ladeinfrastrukturen på fellesskapet.

Selve ladeboksen kan kjøpes eller leies av beboerne i boligselskapet.

Hvilken løsning passer best for vårt boligselskap?

Det finnes fordeler og ulemper med både eie- og leie-løsningen. Hvilken løsning som egner seg best for ditt boligselskap avhenger derfor av boligselskapets forutsetninger.

I tabell nedenfor har vi oppsummert noen av forskjellene mellom eie- og leie-løsning for boligselskapet.

Sammenligning av eie- og leie-løsning for elbillading i boligselskap

Fordeler med eie-løsning

  • Boligselskapet kan få støtte fra kommunen/fylkeskommunen (hvis kommunen/fylkeskommunen har støtteordning).

Ulemper med eie-løsning

  • Dersom boligselskapet har begrenset med midler kan det kreves planlegging av finansiering, ved for eksempel å øke fellesutgiftene eller ta opp lån.

Fordeler med leie-løsning

  • Ingen investeringskostnad for boligselskapet.

Ulemper med leie-løsning

  • Bindingstid for boligselskapet er ofte på 5-7 år.

Circle K tilbyr både eie- og leie-løsning for borettslag og sameier. Ønsker du å vite mer om ladeløsningene til Circle K? Meld deg på vår webinar eller les mer om våre løsninger her.

Relaterte nyheter

Les alle nyheter
5 gode grunner til å få elbilladere i ditt borettslag

5 gode grunner til å få elbilladere i ditt borettslag

Marius Blaker Høgevold
Hjemmelading, Ladepartnere
Burde vi installere hurtiglader i vårt borettslag eller sameie?

Burde vi installere hurtiglader i vårt borettslag eller sameie?

Lars Lindberg
Hjemmelading, Ladepartnere
Circle K leverer ladeløsning til nybygg i Bærum

Circle K leverer ladeløsning til nybygg i Bærum

Jan Terje Normann Elsrud
Hjemmelading, Ladepartnere