Hva er forskjellen på Easee Home og Easee Charge?

Hva er forskjellen på Easee Home og Easee Charge?

Flere kunder tar kontakt med oss for å forstå forskjellene mellom ladestasjonene de får tilbud om å kjøpe og andre ladestasjoner man finner på internett. Ladestasjonene ser helt like ut, men har forskjellig priser. I artikkelen under gir vi dere svaret på hva forskjellen på disse er og hvorfor det er forskjell.

Easee Home – Ladestasjonen for eneboliger som ikke har mer enn 3 ladestasjoner, og der strøm trekkes fra eget sikringsskap

Easee Charge – Ladestasjonen for boligselskaper der strøm hentes fra boligselskapets felles strømtilførsel.

Easee Home og Easee Charge ser like ut på utsiden, så hva er egentlig forskjellen?

Til tross for at ladestasjonene ser like ut på utsiden er Easee Home og Easee Charge to forskjellige ladere, som er utviklet for to forskjellige løsninger og behov. Home er beregnet for eneboliger hvor man er koblet opp med kurs fra eget sikringsskap, mens Charge er beregnet for større anlegg hvor ladebokser er koblet opp mot samme kurs trukket fra felles sikringsskap.

Lastbalansering og kommunikasjon mellom ladestasjonene

Den største forskjellen mellom Easee Home og Easee Charge er muligheten for lastbalansering og kommunikasjon mellom ladestasjonene. Mens Easee Home har muligheten for lastbalansering for inntil 3 ladestasjoner på samme kurs, har Easee Charge muligheten for lastbalansering og kommunikasjon for opptil 101 ladestasjoner på samme kurs. Dette gir muligheten til å bygge opp en mye rimeligere infrastruktur for deres ladeanlegg. Med Easee Charge har vi også mulighet til å fakturere den enkelte bruker for faktisk forbruk.

Lastbalansering er enkelt forklart en fordeling av tilgjengelig strøm mellom ladestasjonene. Sammen med andre ladestasjoner vil tilgjengelig strøm i installasjonen fordeles automatisk og dynamisk mellom ladestasjonene. Lastbalanseringen skjer ved hjelp av unik teknologi som ikke krever ekstra infrastruktur, skytilkobling eller internett.

Programvare og innmat

Easee har under utviklingen av sine ladestasjoner hatt et stort fokus på miljø, design og at boksen skal være norskprodusert. Dette fokuset har resultert i et produkt som ser bra ut, kun veier 1,5 kg og som sparer miljøet for ca. 4 kg kobber og plast per produserte ladestasjon. Ettersom disse egenskapene er så gode, har det vært et ønske om å beholde samme utgangspunkt i begge produktene. Ladestasjonene ser derfor like ut på utsiden, men har en annerledes programvare og innmat som er tilpasset hvert sitt forbruk.

Skulle du ha flere spørsmål knyttet til lading kan du ta kontakt med oss HER!

Relaterte nyheter

Les alle nyheter
5 gode grunner til å få elbilladere i ditt borettslag

5 gode grunner til å få elbilladere i ditt borettslag

Marius Blaker Høgevold
Hjemmelading, Ladepartnere
5 gode grunner til å installere elbillader hjemme

5 gode grunner til å installere elbillader hjemme

Jeanette Johansen
Hjemmelading
Alt du trenger å vite om elbillading: Hjemmelading

Alt du trenger å vite om elbillading: Hjemmelading

Marcus Aurelio Ruud Grønli
Hjemmelading