Betingelsene under gjelder til og med 31. juli 2022.

1 MEDLEMSAVTALEN

Dette dokumentet inneholder de generelle betingelsene for medlemskap i Circle Ks lojalitetsprogram, Circle K EXTRA (heretter Avtalen). Circle K EXTRA benytter Circle Ks administrative personidentifikasjonssystem, ”Circle K ID”, som har egne betingelser.

Det er Circle K AS, represent ved Circle K Norge AS, som er den juridiske enheten ansvarlig for Circle K EXTRA og som er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i Norge.

Navnet på lojalitetsprogrammet kan endres uten varsel.

2 BAKGRUNN

Lojalitetsprogrammet Circle K EXTRA er utviklet for å tilføre ekstra verdi i kundeforholdet, både til deg som kunde og til Circle K som virksomhet.   

Når du registrerer deg i Circle K EXTRA får du kundefordeler som rabatter og spesielle kundetilbud fra Circle K. Fordelene er beskrevet på nettsiden til Circle K EXTRA. 

Medlemskapet løper til du sier det opp, se informasjon om oppsigelse i punkt 10.

3 HVEM KAN BLI MEDLEM?

Circle K EXTRA er et fordelsprogram for privatpersoner som er minst 16 år, og gjelder for kjøp på Circle Ks fullservice- og automatstasjoner, ladenettverk, nettbutikker/nettsider samt i Circle Ks apper og digitale kanaler. Circle K EXTRA-programmet er ikke ment for kjøp av varer for videresalg eller for kjøp foretatt av næringsdrivende. Skulle slike kjøp være knyttet til en persons private Circle K-konto, er vedkommende både ansvarlig for å informere den aktuelle bedriften om eventuelle fordeler opparbeidet ved kjøpet og å innhente bedriftens skriftlig samtykke til å knytte kjøpet til vedkommendes konto. Mer om tilknytning til arbeidsgivere i punkt 5.9.

4 MEDLEMSKAPET

4.1 Samtykke til behandling av personopplysninger

Ved å godta disse betingelsene, inngår du en avtale med Circle K om medlemskap i Circle Ks pan-europeiske lojalitetsprogram, Circle K EXTRA. Ved å gjøre dette, avgir du også et uttrykkelig samtykke som gir Circle K rett til å  behandle personopplysninger om deg, slik som beskrevet i disse betingelsene.

Ved å gi et slikt samtykke, tillater du at Circle K kan lagre og behandle dine personopplysninger og informasjon om ditt medlemskap og opptjente fordeler i Circle K EXTRA. Personopplysninger og informasjon om ditt medlemskap og opptjente fordeler kan bli delt med andre selskaper i Circle K-gruppen, underleverandører og Circle K EXTRA-partnere i inn- og utland. Mer informasjon om våre partnere og underleverandører finner du i avsnitt 7.7 og 7.8.

Denne Avtalen og ditt samtykke gjelder kun for de opplysninger som samles inn, lagres og behandles i tilknytning til Circle K EXTRA-programmet. Circle K vil imidlertid også, i overensstemmelse med relevant lovgivning, lagre transaksjonsdata for andre formål enn Circle K EXTRA, slik som fakturering og bokføring.

4.2 Identifikasjonsbærere

Circle K vil i forbindelse med denne avtalen behandle transaksjonsdata fra kjøp gjort med en eller flere  identifikasjonsbærere (som for eksempel kort) som du har registrert og knyttet til din Circle K EXTRA-konto. Circle K tillater å knytte inntil 10 identifikasjonsbærere til hver konto. Tillatte identifikasjonsbærere er:

Betalingskort: Identifikasjonsbærerne er «Primary Account Number» (PAN) (f.eks de 16 tallene trykket på forsiden av et typisk bankkort) og bankkontonummeret trykket på baksiden av «Bank-Axept»-kort.

Circle K-utstedte kort: Identifikasjonsbærerne er numrene trykket på Circle K-kortet. Circle K bedriftskort kan gi spesielle medlemstilbud, men det opparbeides ikke EXTRA-rabatter ved kjøp med slike kort.

Partnerkort: Identifikasjonsbærerne er numrene trykket på partnerkortet. Se nettsiden til Circle K EXTRA for å finne de kvalifiserte partnerkortene.

Elektroniske enheter: Identifikasjonsbærere som mobil, smartklokker etc må registreres i kassen i en av Circle Ks butikker. Det må først opprettes en EXTRA-konto og registreres et betalingskort, deretter kan den elektroniske enheten skannes og legges til.

Circle K vil også behandle transaksjonsdata fra kjøp som er gjort via en Circle K-app (f.eks. Circle K Charge) eller en Circle K tjeneste (f.eks Circle K Strøm) om du har registrert og knyttet appen eller tjenesten til din Circle K EXTRA-konto.

4.3 Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Formålet er å bedre nettsidens funksjonalitet og effektivtet og å gi eier av nettsiden informasjon om din bruk av nettsiden. Circle K EXTRA-portalen bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å optimalisere din opplevelse av nettsiden, f.eks for å huske deg når du returnerer til nettsiden og for å vise innhold som er relevant for deg. Du kan lese mer om hvilke informasjonskapsler vi benytter og hvorfor på https://www.circlek.no/cookie.

Noen av informasjonskapslene Circle K EXTRA benytter, kan brukes til å identifisere din online persona.

Circle K forbeholder seg retten til å anvende denne informasjonen på et aggregert nivå (som altså ikke kan knyttes til deg som enkeltperson) for å forbedre nettsidens stabilitet og funksjonalitet. Merk at du kan slette informasjonskapsler fra din nettleser når som helst, uten at dette endrer medlemsstatusen i Circle K EXTRA.

4.4 Tilbakekall av samtykke

Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst, via Circle K ID eller ved å henvende deg skriftlig til kontakt@circlekeurope.com. Slik tilbaketrekning vil også innebære en oppsigelse av medlemskapet ditt og alle rettigheter som følger av medlemskapet, slik som beskrevet i punkt 10. Endringer i personverninnstillingene som beskrevet i punkt 6.2, anses ikke som oppsigelse av medlemskapet..

5 PROGRAMFORDELER 

Rabatter/fordeler vil bestå av:

Medlemsrabatter

Elektroniske stempelkort

Elektroniske verdikuponger

Spesielle kampanjer

5.1 Medlemsrabatter

Alle kunder som er registrert i Circle K EXTRA, får rabatt på eksempelvis drivstoff og lading på alle Circle Ks fullservice- og automatstasjoner. Størrelsen på rabattene vil kunne avhenge av beliggenhet og er gjenstand for endringer. Du finner gjeldende rabattsatser og oversikt over utsalgssteder hvor lojalitetsprogrammet gir opptjening, på nettsiden til Circle K EXTRA.

En kunde som registerer et betalingskort som sin identifikasjonsbærer i Circle K EXTRA-programmet, vil få den aktuelle rabatten direkte i kjøpssituasjonen. Rabatten vil normalt fremkomme på kvitteringen. Håndtering av rabatt i partnerkort, avhenger av avtalen med utsteder av partnerkortet.

5.2 Elektroniske stempelkort

På utvalgte produkter vil Circle K gi kundene spesialtilbud som oppstår etter et gitt antall kjøp av det samme produktet (for eksempel hver 6. bilvask på kjøpet). Et elektronisk stempelkort vil bli opprettet etter kundens første kjøp av et produkt hvor slikt stempelkort tilbys. Circle K EXTRA vil automatiskt holde tellingen på antallet kjøp per stempelkort.

Når stempelkortet er komplett, vil stempelkortet nullstilles og en elektronisk kupong vil bli sendt til kundens konto. Elektroniske kuponger vil vanligvis utløpe 2-3 måneder etter at de har blitt opprettet. Utløpsdato vil bli oppgitt på kupongen.

For mer informasjon om hvilke stempelkort som til enhver tid er tilgjengelige, kan du gå inn på nettsiden til Circle K EXTRA.

5.3 Elektroniske verdikuponger

En elektronisk kupong er en elektronisk lagret verdikupong som gir medlemmet rett til rabatt eller som kan veksles inn i et produkt eller en tjeneste. Kupongen kan kun benyttes en gang og må benyttes innen utløpsdatoen som er oppgitt på kupongen.  

Med mindre annet følger av det aktuelle kupongtilbudet, vil kupongen kun være tilgjengelig i 90 dager, regnet fra utløpet av utstedelsesmåneden. Alle Circle K EXTRA-kuponger inneholder digitale tidsstempler, som er den autorative kilden for enhver tvist om gyldigheten av en verdikupong.

Alle Circle K EXTRA-kuponger forvaltes av Circle K. Circle K vil motta informasjon om når og hvor en kupong er innløst. Kunder kan finne samme informasjon ved å logge seg inn på sin Circle K EXTRA-konto. Kontakt Kundeservice dersom du trenger hjelp.

5.4 Spesielle kampanjer

En spesiell kampanje er et tilbud som kun gjelder for Circle K EXTRA-kunder. Det kan være tilleggsrabatter, gaver, tilleggsprodukter «på kjøpet» eller lignende.

5.5 Poeng

Ikke relevant.

5.6 Force Majeure – tekniske feil etc.

Dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon som er utenfor Circle Ks kontroll og som gjør det svært vanskelig eller umulig å gjennomføre Circle Ks forpliktelser overfor kunden, vil Circle Ks forpliktelser etter Avtalen bli suspendert så lenge denne situasjonen pågår. Etter at situasjonen er løst, vil Circle K etterstrebe å gjenopprette eller innvilge rettigheter som ville blitt innvilget om situasjonen ikke hadde oppstått.

5.7 Ingen videresalg eller overføring av rettigheter

Rettigheter som kunden har fått etter denne Avtalen er personlige og ikke-overførbare. Kunden kan ikke videreselge eller overføre rabatter, kuponger eller andre rettigheter gitt dem som Circle K EXTRA-medlem.

5.8 Klager 

Circle K kan be kunden om skriftlig kvittering eller annen kjøpsdokumentasjon for å løse en klage, dersom relevant data ikke er funnet i Circle Ks systemer eller andre steder.

5.9 Skatt og forholdet mellom medlem og arbeidsgiver

Dersom fordeler opptjent i forbindelse med betalt arbeid innløses til private kjøp, kan fordelen være skattepliktig (avhengig av nasjonal lovgivning). Kunden er selv ansvarlig for å informere sin arbeidsgiver og/eller offentlige myndigheter om denne fordelen og for å betale en eventuell skatt. Circle K kan ikke holdes ansvarlig for tap eller krav som kan oppstå grunnet kundens manglende etterlevelse av dette kravet.        

6 KOMMUNIKASJON

6.1 Hvordan Circle K vil kommunisere

Det er ulike typer kommunikasjons- og markedsføringbudskap (avhengig av hvilke valg du har gjort for kommunikasjon) i Circle K EXTRA-programmet:

Du vil motta en tekstmelding (SMS) og/eller epost for å bekrefte opprettelsen av kontoen din og en eller flere oppfølgingseposter i løpet av den første måneden, avhengig av din lokasjon.

Det vil sendes løpende generell kommunikasjon/kampanjekommunikasjon om Cirlcle K EXTRA-tilbud og tilbud om andre produkter og tjenester fra Circle K eller partnerne.

Det vil sendes spesiell kommunikasjon rettet mot deg. Basert på kjøpsadferden din, kan vi sende deg tilbud og kommunikasjon som vi antar kan være relevante for deg.

Vi kan sende deg kuponger som du kan benytte for å få gratis eller rabatterte tilbud på varer og tjenester.  Kuponger vil bli sendt enten som fordeler (vi kan f.eks gi deg en gratis bilvask fordi du har kjøpt et gitt antall bilvask) eller milepælshendelser (f.eks for å feire ditt jubileum som Circle K EXTRA-medlem).

Vi vil kunne sende deg spørreskjema om ditt siste stasjonsbesøk for å lære mer om hvordan du opplevde vår stasjon, våre ansatte og våre produkter.

Vi kan sende deg kommunikasjon og markedføring i sosiale medier og eksterne mediekanaler.

Avhengig av kundepreferanser og geografiske forskjeller vil Circle K benytte epost, ordinær post, SMS, APP (mobilapplikasjoner), telefon eller annen nettkommunikasjon for å kommunisere med registrerte kunder.    

Avsenderen av epost fra Circle K vil være “Circle K EXTRA“. Avsender av SMS vil være “CircleK”.

Fra tid til annen vil Circle K kommunisere via eksterne sosiale medier som Facebook og Instagram. Bruken av disse tjenestene er ikke regulert av Circle K EXTRAs betingelser, men av de sosiale mediekanalenes egne betingelser.

6.2 Personverninnstillinger for kommunikasjon

Når du registrerer deg i Circle K EXTRA, vil du motta relevant informasjon om tilbud og nyheter om våre og våre partneres produkter og tjenester.  

Du kan selv velge dine foretrukne kommunikasjonskanaler via dine personverninnstillinger. Det er egne innstillinger for appen din. Disse kan endres når som helst via Circle K ID. 

7 SÆRLIG OM PERSONVERN, SIKKERHET OG PERSONOPPLYSNINGER   

7.1 Formålet med behandlingen

Data om deg blir analysert for å se hvordan du benytter Circle K EXTRA, for å forstå din kjøpsadferd og for å sende deg (og/eller andre medlemmer tilknyttet kontoen din) informasjon og tilbud på produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Vi vil også bruke dine personopplysninger til å sende deg spørreundersøkelser for å samle informasjon om dine erfaringer med våre produkter og tjenester, slik at disse kan forbedres.  

Formålet med behandling av personopplysninger etter denne Avtalen, er å drifte Circle K EXTRA. Dine data i ikke-anonymisert form, som behandles basert på det samtykket du avgir etter denne avtalen, vil ikke bli brukt til andre formål enn deltagelse i Circle K EXTRA.   

7.2 Dine rettigheter

Utøvelse av rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter, herunder retten til å klage og stille spørsmål, ved å kontakte Circle K EXTRA på kontakt@circlekeurope.com, telefonnummer 22962500, postadresse; Circle K Norge AS, Postboks 1176, 0107 Oslo eller Circle K ID på https://id.circlekeurope.com. Henvendelser om tilgang til personopplysninger, spesifikke spørsmål om dataanalyse eller tilsvarende eller andre spørsmål som krever utvidet tilgang, må sendes skriftlig.

Informasjon

Disse betingelsene utgjør den generelle informasjonen om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke opplysninger som blir behandlet. Informasjonen finner du også på nettsiden til Circle K EXTRA.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan når som helst be om en kopi av alle opplysningene vi behandler om deg. En slik forespørselen skal være skriftlig. Det meste av denne informasjonen finner du ved å logge deg inn på din Circle K EXTRA-konto i vår lojalitetsportal på nett.

Dersom du har spesifikke spørsmål relatert til dataanalyse som sådan eller andre spørsmål, kan du be om ytterligere innsyn. Forespørsel om innsyn i egne opplysninger skal være signert og skriftlig, se mer på https://id.circlekeurope.com.

Korrigering av personopplysninger

Du kan rette eller supplere personopplysningene dine i Circle K EXTRA-kontoen din. Om du har spørsmål eller problemer med oppdateringen, kan du ta kontakt for å få hjelp. Slike henvendelser skal være skriftlige.

7.3 Hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger

De data Circle K behandler omfatter informasjonen du ga ved registreringen, informasjon om dine kjøp samt annen informasjon du selv har valgt å gi oss i ettertid.  

Når et kjøp er foretatt hos Circle K, blir kjøpsopplysninger registrert av Circle K for bruk i forretnings- og regnskapssystemer, akkurat som i en hvilken som helst annen butikk. For medlemmer i Circle K EXTRA blir data om kjøpet i tillegg sendt til vårt lojalitetssystem og datavarehus. Disse systemene analyserer dataene for å lage profiler som gjør oss i stand til å belønne deg som kunde med rabatter og fordeler og for å lage mer målrettede tilbud og kampanjer til utvalgte kundegrupper.

Innsamlede opplysninger kan enten identifisere et kjøp som et identifiserbart produkt eller en tjeneste (f. eks et spesifikt bilvaskeprogram) eller som kjøp av et produkt eller en tjeneste innenfor en katagori (f.eks hurtiglading).

Informasjon fra offentlig tilgjengelige databaser kan, når dette er relevant, benyttes i kombinasjon med opplysninger fra Circle K EXTRA. Det kan f. eks legges til opplysninger om eierskap til en elbil.

7.4 Hvilken informasjon samler vi inn ved registrering?

Informasjon som samles inn ved oppstart av registreringsprosessen for å bli med i Circle K EXTRA er:

Mobilnummer

Kortnummer/bankkontonummer

Dersom kunden ikke fullfører registreringen ved å godkjenne disse betingelsene, vil opplysningene bli slettet innen 30 dager.

Kunden må gi følgende obligatoriske opplysninger ved registrering i Circle K EXTRA:

Fornavn

Etternavn

Mobilnummer

Epostadresse

Land

Kortnummer/bankkontonummer

Aksept av betingelser

Fødselsdato

Valgfri informasjon som kunden kan gi ved registrering i Circle K EXTRA:

Kjønn

Kortets utløpsdato

Postnummer

Kode for ekstern partner (for bedriftsavtaler)

Alle disse opplysningene lagres så lenge kunden er aktiv. "Aktiv" i denne sammenhengen betyr at et kort knyttet opp til Circle K EXTRA-kontoen er benyttet i løpet av de siste 24 måneder og at medlemskapet ikke er sagt opp.  

Dersom du som kunde har vært passiv i mer enn 24 måneder, vil medlemskapet i Circle K EXTRA anses som oppsagt, og alle opplysninger listet opp ovenfor, vil bli slettet.

7.5 Hvilken informasjon samles inn i løpet av medlemskapet

Circle K samler inn kjøpsopplysninger som aggregeres for å kunne få informasjon om:

Beløp en kunde bruker i forskjellige kjøpskategorier

Kjøpstransaksjoner (sted, dato og frekvens)

Rabatter og fordeler

Elektroniske stempelkort og kuponger, aktive eller utløpte

Andel eposter fra oss som kunden åpner og om det kommer returmelding (på grunn av feil eller ikke-fungerende epostadresse)

Andel kunder som velger å være med i en kampanje («opt-out» andel)

Hvor mange kunder som trykker på spesifikke annonser («click-through» andel).

Vi lagrer detaljerte transaksjonsdata i inntil tre år. Etter dette blir transaksjonen aggregert.

7.6 Beskyttelse av dine personopplysninger og respekt for ditt personvern

Circle K og dets partnere (mer om partnerne i punkt 7.7) deler personopplysninger innsamlet gjennom Circle K EXTRA for å kunne administrere registrerte kundekonti og informasjon om kunders preferanser, slik at vi effektivt kan tilby relevante rabatter, fordeler, produkter, varer og tjenester til registrerte kunder.

Circle K vil ikke samle inn, bruke eller utlevere personopplysninger om kunder i Circle K EXTRA uten et relevant behandlingsgrunnlag.

Fra tid til annen kan vi overføre begrensede mengder personopplysninger til våre partnere for å få informasjon om hvilke av våre fordeler, tilbud, produkter, varer og tjenester Circle Ks kunder er mest interessert i. Dette inkluderer også muligheten til å dele opplysninger med partnere, for å gi dem en bedre forståelse for kjøpsadferd når kundene kjøper partners produkter. Vi benytter både skriftlige avtaler og andre midler for å beskytte dine personopplysninger når disse blir behandlet av våre partnere eller underleverandører.

Circle K EXTRA bruke forhåndsdefinerte tidsplaner for å aggregere transaksjonsdata før disse deretter slettes. Vi er forpliktet til følgende: 

Vi vil kun samle inn og behandle personopplysninger som er nødvendig for å administrere Circle K EXTRA, herunder for å tilby medlemmene fordeler, tilbud, produkter, varer og tjenester i Circle K EXTRA på bakgrunn av analyser av medlemmenes kjøp og adferd.

Vi vil, i tråd med relevante lover, opprettholde sikkerhet og konfidensialitet rundt opplysninger om våre registrerte kunder. Etterlevelse av disse standardene blir alltid verifisert og revidert ved behov.

Circle K EXTRA behandler kundeopplysninger i henhold til industristandarder, herunder, men ikke begrenset til PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Circle K tar ditt personvern på alvor, og vi vil beskytte dine personopplysninger og etterleve relevant lovgivning. Vi vil aldri selge dine personopplysninger og vil bare dele opplysninger med våre partnere i lojalitetsprogrammet slik som beskrevet i avsnitt 7.7. 

7.7 Circle K EXTRA partnere

Circle K’s lojalitetsprogram, Circle K EXTRA, inneholder ikke bare tilbud fra Circle K, men kan også inneholde tilbud fra våre partnere. Dersom Circle K inngår partnerskap med et annet selskap om et felles lojalitetstilbud, kan noen av dine opplysninger bli gjort tilgjengelig for partneren, utelukkende med det formål å drifte dette felles tilbudet / samarbeidet. Det samme gjelder opplysninger Circle K kan motta fra våre partnere om deg.

Informasjon om hvilke partnere Circle K har i Circle K EXTRA og hvilke opplysninger vi vil utveksle, er tilgjengelig på nettsiden til Circle K EXTRA.

7.8 Databehandlere (underleverandører) og overføring av data

Personopplysninger fra Circle K EXTRA-kunder kan bli overført til Circle K 's underleverandører. Våre underleverandører behandler og analyserer personopplysninger på våre vegne. De drifter også våre kommunikasjonsverktøy for Circle K EXTRA. De opererer innenfor forhandlede forhold for å sikre tilstrekkelig personvern og datasikkerhet. Circle K er ansvarlig for all behandling utført av våre underleverandører.

Både Circle Ks eget datasenter og underleverandørenes datasenter er lokalisert i EU/EEC, og vi vil ikke overføre dine personopplysninger utenfor den Europeisk Økonomiske Unionen (EEA). 

7.9 Dine forpliktelser som medlem i Circle K EXTRA

Ved å melde deg inn i Circle K EXTRA, lover du å å lese nøye gjennom og følge disse betingelsene. Du lover videre å gi oss korrekt og nøyaktig informasjon når du registrerer deg og å oppdatere denne informasjonen ved behov.

Du lover å kontakte kunderservice hos Circle K hvis du opplever eller mistenker uregelmessigheter på lojalitetskontoen din. Du lover også å rapportere til Circle K om registrerte kort er mistet eller stjålet. Videre lover du å ikke akseptere eller innløse fordeler som du ved en feil er tildelt eller har fått oppsamlet.

8 ENDRING AV BETINGELSER

Circle K kan ensidig endre disse betingelsene med 30 dagers varsel. Spesifikt varsel vil bli gitt gjennom en av Circle K EXTRAs kommunikasjonskanaler, og vil også bli lagt ut på nettsiden til Circle K EXTRA. Oppdaterte betingelser vil alltid være tilgjengelig på nettsiden til Circle K EXTRA.

9 AVSLUTNING AV MEDLEMSKAP

Dersom du ikke etterlever disse betingelsene eller på en annen måte bevisst forsøker å misbruke din eller andres lojalitetskonto, kan Circle K avslutte din konto med umiddelbar effekt. Circle K forbeholder seg retten til å avslutte medlemskapet til enhver kunde som opptrer truende eller utviser annen straffbar adferd mot Circle K eller noen av våre ansatte.

Circle K forbeholder seg retten til å avslutte Circle K EXTRA-programmet med 30 dagers varsel. Skulle slik avslutning finne sted, vil alle rettigheter, kuponger etc være gyldig til utløpsdato, men ikke lenger enn maksimalt 90 dager.

10 OPPSIGELSE

Du kan når som helst si opp ditt medlemskap og dermed tilbakekalle ditt samtykke til Circle Ks behandling av personopplysninger. Slik oppsigelse skal sendes kundeservice på kontakt@circlekeurope.com. Ved oppsigelse av medlemskapet vil alle dine opparbeidede fordeler, rabatter, tilbud og kuponger, umiddelbart opphøre. Du vil etter dette ikke kunne logge deg inn på din Circle K EXTRA-konto, ingen av kortene registrert på kontoen vil lenger kvalifisere for fordeler og Circle K vil stanse all EXTRA-relatert kommunikasjon med deg (bortsett fra en kvittering på oppsigelse og annen eventuell lovmessig pålagt kommunikasjon).

11 DIVERSE OG LOVVALG

Det kan være lokale forskjeller i betingelsene, avhengig av forskjeller i lokal lovgivning i landene der Circle K opererer. Sett bort fra slike lokale avvik, skal disse betingelsene tolkes etter norsk rett. Mulige tvister knyttet til Circle K EXTRA skal behandles av domstolene i Norge, i den utstrekning ufravikelig lovgivning tillater det, med Oslo som verneting.