Image
Nettverk
Image
Miljø og sikkerhet
milesBIO® HVO100

milesBIO HVO100 – fornybar diesel med miles additiv

Vi har tro på at flytende drivstoff er en del av løsningen for fremtiden. Derfor har vi lansert milesBIO HVO100, et drivstoff som er laget av avfall, og som reduserer CO2-utslippene med inntil 90%. milesBIO HVO100 er også tilsatt vårt multifunksjonsadditiv miles, som både rengjør og beskytter motoren. I tillegg kan du kjøre inntil 2,3% lenger sammenlignet med HVO100 uten miles additiv*.

Hva er milesBIO HVO100?
milesBIO HVO100 er vår beste fornybare diesel. Til tross for at råstoffene som er brukt for å lage milesBIO HVO100 er basert på avfall, er produktkvaliteten tilnærmet lik som fossil diesel. Det betyr at produktet har en rekke positive fordeler. Blant annet tåler det kulde minst like godt som fossil diesel og det tiltrekker seg ikke vann. milesBIO HVO100 er derfor vært godt egnet til bruk gjennom hele året. Noe av det beste med milesBIO HVO100 er at det kan brukes rett inn i de fleste motorer i tyngre kjøretøy. De fleste motorleverandører har godkjent dette. Vi anbefaler likevel at du alltid undersøker med motorleverandøren om din motor tåler milesBIO HVO100 før bruk. milesBIO HVO100 fra Circle K er i tråd med den norske og europeiske standarden for HVO diesel, NS-EN15940.

Råstoff for milesBIO HVO100 og CO2-reduksjon milesBIO HVO100 som leveres av Circle K er hovedsakelig laget av brukt frityrolje. Dette gjør at produktet kvalifiserer til betegnelsen «avansert biodrivstoff». Avansert biodrivstoff er det beste biodrivstoffet som finnes på markedet, og det gir en CO2-reduksjon på hele 80-90% sammenlignet med CO2-utslippene ved bruk av fossil diesel.
En viktig faktor for avansert biodrivstoff er at det er produsert av avfall. Dette innebærer at råstoffet ikke kan være jordbruksprodukt samt at produksjonen ikke medfører risiko for avskoging. Eksempelvis så vil HVO basert på palmeolje ikke kvalifisere som avansert biodrivstoff. milesBIO HVO100 som leveres fra Circle K inneholder ikke palmeolje.

Bedre drivstofføkonomi med milesBIO HVO100
milesBIO HVO100 fra Circle K er tilsatt vårt unike miles multifunksjonsadditiv. Dette både rengjør og beskytter motoren. Vi har også testet milesBIO HVO100 mot standard HVO uten additiv. Dette er gjort i en kundetest der vi undersøkte forbruket ved bruk av HVO100 med og uten miles additiv. Resultatene viser at man kan redusere drivstofforbruket med inntil 2,3% ved bruk av milesBIO HVO100.

Hvor kan man kjøpe milesBIO HVO100?
milesBIO HVO100 er tilgjengelig på utvalgte stasjoner og truckanlegg i Sør-Norge.

Image
milesBIO

Biodrivstoff HVO100

Det er fullt mulig å bruke et miljøvennlig drivstoff uten at det går på bekostning
av hverken bærekraft eller kvalitet. milesBIO HVO100 er et fornybart drivstoff
som er fremstilt av rester og avfall.

Datablad

Her finner du produktteknisk datablad

Sikkerhetsdatablader

Her finner du våre sikkerhetsdatablader